Siekdami išnaudoti Afriką, Vakarai prisijungė prie Rytų ir akylai stebėjo rinkimų sukčiavimus ir politines neteisybes žemyne.

Mes gyvename pasaulyje, kuriame moralinis kompasas atrodo sulinkęs kiekvieną kartą, kai jis kliudo siekti ekonominės naudos. Moralė užima vietą užpakalinėje dalyje, kol medžiaga smunka